Home » Új könyvek

Kövess minket a facebookon is

Bemutatkozó videó

Kategória

Archívum

Új könyvek

Csányi Tamás: A testnevelés tanításának didaktikai alapjai

Juhász Sarolta: Jógaalapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben + DVD

Egészség- és személyiségfejlesztő kézikönyv az iskolai testneveléshez

Bagdy Emőke: Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben + DVD

Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben

Boronyai Zoltán: A taktikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a játékoktatásban

Csányi Tamás: Alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, testmozgáshoz + DVD

Piglitzkyné Lugos Ilona: A tánc és a kreatív mozgás alapjai + DVD

Arató Ferenc: Együtt-tanulók kézikönyve

Utak a projektpedagógiához

Ha a hangyák az égre néznek : utak a tevékenység-központú iskolákhoz

  1. Ritók Nóra: Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában
  2. Ritók Nóra: Rajzolni jó! Ötlettár vizuális nevelést tanítók számára

Differenciálás heterogén csoportban

Vojnitsné Kereszty Zsuzsa: Az óvoda-iskola átmenet problémái

Vojnitsné Kereszty Zsuzsa: Könyv a differenciálásról

Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész

Polyák Teréz: Családbarát iskola : adalékok az integrációs nevelés pedagógiájához

Utolsó padban : egy program utóélete

Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában

Orosz Lajos: Hét gyakorlat a Hétszínvirág Iskolából

Clark, Kenneth B.: Fekete gettó : a hatalom dilemmái

Adaptív oktatás szöveggyűjtemény 1. :Az adaptivitás szemlélete

Adaptív oktatás szöveggyűjtemény 2. :Az adaptív iskola

Esélyegyenlőség, deszegregáció, integráló pedagógia

Kulturálisan érzékeny iskola

Multikulturális tartalmak a pedagógiában

Társadalmi egyenlőtlenségek, a nem hagyományos családmodell, a szülői viselkedés és a gyermekek fejlődésének összefüggései

A tanítás-tanulás hatékony szervezése

Delpit, Lisa: A szorzás mindenkié

Lipton, Martin: A tanítással változó világ 2. : Az iskola: az intézménytől a tanulóig

Good, Thomas L.: Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet

Good, Thomas L.: Nyissunk be a tanterembe! 2. kötet

Good, Thomas L.: Nyissunk be a tanterembe! 3. kötet

Egészségfejlesztési mintaprogram DVD

Annotált bibliográfia keresőszavas adatbázis DVD

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

Betűméret
Háttér szín