Home » Iskolatörténet

Kövess minket a facebookon is

Bemutatkozó videó

Kategória

Archívum

Iskolatörténet

Berettyóújfaluban 1885-ben vette kezdetét a tanoncképzés.

A település kézművessége, majd kezdeti ipara a XIX. század végén és a XX. század első évtizedeiben – elsősorban földrajzi fekvéséből adódóan –  Debrecen és Nagyvárad között épült fel.

Az 1892-ben megalakult Ipartestület jelentős segítséget nyújtott a képzés beindításában.

 Az iparos-tanoncképzés a világháború után, 1945-46-ban vált újra fontos kérdéssé, amit 1951-től szakmunkásképzés váltott fel.    

Ekkor a debreceni 109. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet volt az anyaiskola, amely a felügyelet mellett ellátta az iskolát tankönyvekkel, segédeszközökkel is.

1956-60-as években ugrásszerűen megnövekedett a tanulólétszám: a környék településein megszűntek az ipari képzést biztosító intézmények, ugyanakkor a fejlődés megkívánta a különféle régi és új szakmákra való tökéletes felkészítést.

Fontos volt ebben az időben a beiskolázás megszervezése, hiszen, már ekkor is voltak „divatos” szakmák (pl. cipész, kéményseprő, pék, stb.), melyekre tömegesen jelentkeztek.  Az iskola megismertetésére a vezetők vidékre látogattak, a szülőket, pedagógusokat és a tanulókat tájékoztatták az itt folyó munkáról.

1972-ig a református elemi népiskola, majd az I.számú Általános Iskola adott otthont az iparosképzésnek. 1973-ban tanügyileg, a következő évben teljesen  önállóvá vált az intézmény, 126. számú Ipari Szakmunkásképző Iskola néven. Az ipari fejlődés és a megnövekedett létszám szükségessé tette a megfelelő körülmények közötti elhelyezést is.

1976. április 27-én adták át a hat tanteremből, egy előadóból, irodákból és kiszolgáló helyiségekből álló, 460 szakmunkástanuló számára kedvező feltételeket nyújtó – jelenleg központi – épületet. 1980-ban  tornateremmel, majd további  tantermekkel és szertárakkal bővült az épület.

1981-ben került sor a 80 férőhelyes diákotthon használatbavételére, amelynek konyháján 200 diák étkeztetése biztosított mind a mai napig.

A létszám évekig folyamatosan nőtt, képzési profilunk jelentősen átalakult, így évek alatt az „új” iskolát teljesen kinőttük. A 90-es évek óta az oktatást –a központi épület mellett- szükségtermekben, majd különböző telephelyeken kellett megoldanunk, így hosszabb ideje ismét – a város hat pontján – több épületben folyik a tanítás.

1996 óta Eötvös József Szakképző Intézet néven a bihari térség legnagyobb létszámú középiskolájává váltunk. Oktató-nevelő munkánkban névadónk szellemi öröksége meghatározó, ezért választottuk programunk mottójául az ő gondolatait:   „Nem kell-e belátnunk, miként fontosabb ügyünk nincs, mint hogy saját mívelődésünkön dolgozzunk, s hogy ez kizárólag nemzeti ügyünk, mert e nemzet jövője ettől függ.”

Intézményünknek sokrétű a képzési struktúrája, a szakmunkásképzés mellett – 1991-től – szakközépiskolai képzés (kereskedelmi, elektronikai és gépészeti szakmacsoportokban), technikus- és felnőttképzés (felnőttek szakközépiskolája) is folyik.

2005-ben tagintézményként iskolánkhoz csatolták a –szintén nagy múltú-   Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakképző Intézetet. A mezőgazdasági szakmai oktatás 1905-ben kezdődött a településen, majd az iskolai rendszerű oktatás 1927-ben valósult meg a bentlakásos rendszerű képzés feltételeinek megteremtésével.

Az első bihari középiskolaként az „Aranykalászos Gazda”-képzés 1939-től érettségit adó formával is kiegészült. A mezőgazdasági képzés területén is jelentős szerkezetátalakítás ment végbe az utóbbi években a piaci igényekhez igazodva.

2006 szeptemberétől a két intézmény egyesítése után a tagintézményi státusz megszűnésével a tanulói létszámunk meghaladja az 1400 főt.   

2011-ben vonták össze a Bessenyei György Szakközépiskolát (anyaintézmény) az Eötvös József Szakképző Iskolával (tagintézmény). 

2015-től minisztériumi döntés alapján a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumhoz önálló iskolaként csatlakoztunk. A  mezőgazdasági képzésű osztályainkat pedig más fenntartóhoz kapcsolták.

Iskolánk a megváltozott körülményei ellenére is igyekszik megfelelni Berettyóújfalu és a beiskolázási terület elvárásainak, valamint a több mint egy évszázados örökségének. Az életben boldogulni tudó, megfelelő felkészültségű, piacképes szakmai tudással rendelkező szakemberek nevelése a cél.

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

Betűméret
Háttér szín